Szandaszőlősi Művelődési Ház

Üdvözöljük kedves Látogatóinkat!

TÁMOP-3.2.11

TÁMOP-3.2.11

 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”

fenntartási időszakban lévő pályázat

A kiírás szerinti pályázati konstrukció célja volt a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének, tanórai, tanórán kívüli és a szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében.

 

A kulturális intézmények és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. A kulturális intézmények és szervezetek olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget nyújt.

 

A mi projektünk:

Projekt címe: KULTURÁLIS ZSIBONGÁS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKKEL

Projekt kedvezményezettje: Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pojekt időszaka: 2010. október 18 – 2011. október 17.

 

A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hat bevont oktatási intézménnyel közösen valósított meg tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket azzal a céllal, hogy erősödjön a Művelődési Ház és az oktatási intézmények közötti partnerkapcsolat.

A megvalósítandó programokba bevontunk négy általános iskolai és két óvodai tagintézményt:

 

-          Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-          Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény

Munkácsy Úti Óvoda tagintézmény

-          Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény

Eszterlánc Óvoda tagintézmény

-          II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rákóczifalva

-          Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-          Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

 

 

A megvalósított tevékenységi formák:

-          heti szakkör,

-          havi szakkör,

-          témahét (tábor),

-          témanap,

-          vetélkedő,

-          tehetséggondozó foglalkozás

 

 

A projektnek köszönhetően az alábbi élményekkel, programokkal, tárgyakkal lettek gazdagabbak a gyerekek, intézmények:

-          meseelőadások,

-          bábelőadások,

-          koncertek,

-          népzenei előadások,

-          táncházak, koreográfus,

-          teljes táboroztatások,

-          kézműves mesterek bemutatói,

-          kézműves játszóházak,

-          népi játszóházak,

-          ügyességi játszóházak,

-          szakmai megvalósításhoz szükséges kellékek,

-          bérek, irodaszerek, jutalmazások, technikai eszközök.

Költségcsoportjai:

-          projektmenedzsment munkabére

-          szakmai megvalósítók megbízási díjai illetve vállalkozói díja

-          eszközbeszerzés költségei

-          általános költségek (irodaszer)

-          szakmai anyagok költsége

-          célcsoport költségei (táborok teljes ellátása)

-          nyilvánossággal kapcsolatos költségek

 

Fenntartási kötelezettsége:

2011. október 18 – 2016.október 18-ig a projektben együttműködő intézményekben évente egy-egy tanórán kívüli tevékenység (szakkör, témanap stb.) vállalása a fenntartásra vonatkozó indikátorok megtartásával. Továbbá a projektből beszerzett eszközök megtartása.

Szandaszőlősi Művelődési Ház © 2014 Frontier Theme