Szandaszőlősi Művelődési Ház

Üdvözöljük kedves Látogatóinkat!

TÁMOP 3.2.3/09/2

A TÁMOP 3.2.3/09/2

fenntartási időszakban lévő pályázat

„Építő közösségek”, Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat

Projekt címe: Közös érték – értékes közösség

 

A projekt keretén belül olyan iskolán kívüli programokat bonyolítottunk le, melyek képesség és kompetenciafejlesztési lehetőséget nyújtottak az ifjúsági korosztály és a fogyatékkal élők számára a közművelődési programokon keresztül. A programok célja volt a közösségfejlesztés az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, esélyegyenlőség megteremtés, értékmegőrzés, hagyományok ápolása, tapasztalatátadás,kompetenciafejlesztés.

 

A projekt során megvalósított tevékenységek:

„B” komponensben: oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok

-          6 db, 16 alkalomból álló, kompetenciafejlesztést célzó szakkör: digi-kör, zseni klub, varázsceruza szakkör, kulisszák mögött, sportélet, Lőrincz-féle fajátékos szakkör

-          1 db, 25 alkalomból álló, kiscsoportos fejlesztő foglalkozás

-          2 db, 6 napos kompetenciafejlesztő tábor: Zenélő csepürágók, Kézműves alkotótábor

 

„E” komponensben: megtartó képességet segítő közösségi programok, helyi identitás erősítésére, a helyi hagyományok ápolására szolgáló programok

-          3 db, 16 alkalomból álló, kompetenciafejlesztési csoportmunka: pántlika népdalkör, Lakóhelyünk – Szandaszőlős, Strázsahalmi tarsolylemeztől az ezredfordulóig (helytörténeti szakkör)

-          1 db, 10 alkalomból álló, kiscsoportos életvezetési foglalkozás: életvezetési foglalkozás fogyatékkal élők részére

-          2 db, 6 napos, hagyományőrző tábor: Mesterségem címere, Néptánctábor

 

A tevékenységek megvalósításának időszaka: 2011 első és második félév.

 

A projekt során elnyert támogatás: 13. 151. 402,- Ft.

Szandaszőlősi Művelődési Ház © 2014 Frontier Theme