Szandaszőlősi Művelődési Ház

Üdvözöljük kedves Látogatóinkat!

TÁMOP-3.2.13.

TÁMOP-3.2.13.

Kulturális intézmények részvétele tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

fenntartási időszakban lévő pályázat

Projekt leírása: Jelen projekt keretében egy olyan együttműködést tudtunk megvalósítani a nevelési-oktatási intézményekkel, mely a közművelődés sajátos eszközrendszerét felhasználva olyan többletet nyújt, amire a hagyományos nevelési-oktatási rendszerben nincs lehetőség.

Az általunk tanulmányozott nevelési programokból egyértelműen kiderült, hogy minden együttműködő intézmény kiemelt figyelmet fordít az informális tanulási formák, szabadidős tevékenységek támogatására. Láttuk azonban, hogy az intézmények nem rendelkeznek azzal az anyagi erőforrással, amely lehetővé tenné, hogy a gyerekek számára térítésmentesen biztosítani tudják ezen tevékenységi formák elérését.

A projekt által kínált kulturális nevelés jelentős szerepet játszott a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, hiszen olyan alkalmakat kínáltak számukra, ahol kreativitásuk, önkifejező, kapcsolatteremtő képességük fejlődik.

Projektünkben ezért többségében olyan programokra, tevékenységekre pályáztunk, melyekkel hatékonyan támogathattuk a nevelési-oktatási intézmények formális oktatási lehetőségeit és azok céljait.

Projekt címe: KultúrAGÓRA

Megvalósítási időszak: 2012. október 10 – 2013. október 9.

Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft

Együttműködő intézmények:

-          Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-          Szolnok Városi Óvodák Munkácsy Úti Óvoda tagintézmény

-          Szolnok Városi Óvodák Eszterlánc Óvoda tagintézmény

-          Szolnok Városi Óvodák Kertvárosi Óvoda

-          II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rákóczifalva

-          Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-          Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

 

Megvalósítandó tevékenységek részletezése:

Havi szakkör:

1-2. Utazás a reneszánsz világába: Korunk lovagjai a Kőrösiben (2 db)

A régi korok, kultúra felidézése a zene, a tánc, az elméleti tudnivalók szakmai átadása segítségével

3-4. Művészet a természetben, természet a művészetben (2 db)

A természet és a művészet kapcsolatának szerepe a gyermekek fejlődésében. A képzőművészet, a mozgásművészet, a film- és fotóművészet, a népművészet, a zene, az irodalom s a művészet megannyi ága alkalmas arra, hogy képet adjon a világ minden oldaláról, arról az érzéki és szellemi háttérről, amely az ösztönös gyökerek megtalálását, a természet és lélek, a tudat és tudattalan közötti szakadék áthidalását teszi lehetővé.

5. Mesekuckó (1 db)

A dramatikus játékok iránt érdeklődő általános iskolás gyermekek számára interaktív foglalkozások keretében megvalósuló szakkör.

  1. Komplex játszóház (1 db)

A foglalkozás célja a gyermekek élményszerzése, képességfejlesztése játékos formában, melybe beletartozik a népi hagyományőrző játékoktól kezdve a kézműves foglalkozás és a kreatív fajátékokkal való tevékenykedtetés is.

 

Heti szakkör:

1-4. „Tesz-vesz”- kreatív műhely (4 db)

Óvodás gyermekek számára szervezett foglalkozássorozat, ahol a fő cél a gyermeki fantázia, kreativitás, kézügyesség fejlesztése.

5-8. Mese, mese mátka (4 db)

A dramatikus játékok iránt érdeklődő óvodás korú gyermekek nevelése, hogy magabiztos, nyitott gondolkodású személyiséggé váljanak.

9. Bentről a színház (1 db)

A színházi világgal való interaktív megismerkedés, nyílt színházi órák, színész-diák találkozók

10. Varázskéz kézműves szakkör (1 db)

Cél az együttműködés, a kreativitás és a kézügyesség fejlesztése, az, hogy a gyerekek nyitottá váljanak a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek iránt.

11. Barangolás a zeneszigeten (1 db)

A zene világával való interaktív megismerkedés az általános iskolás korosztály számára.

12-13. „Napsugár” bábcsoport (2 db)

Óvodás gyermekek számára tervezett bábfoglalkozás, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a bábozás örömével, önkifejező készségük fejlődik.

 

Tehetséggondozás:

1. Vizuális tehetséggondozás (1 db)

A tanulók művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése, a kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozás keretében.

2. Dráma csoport (1 db)

A színjátszás iránt fogékony tanulók kifejezőkészségének, mások előtt történő megnyilvánulásának fejlesztése a program célja.

3-4. Tehetséggondozó néptánccsoport (2 db)

A foglalkozás keretében a magyar néptánc hagyományainak elmélyítése a cél.

Témanap, témahét:

1-2. Néptánctábor (2 db)

A gyerekek néptánchoz való kötődésének elmélyítése. A tánc kötetlen használata, szórakozási lehetőségként való megélése.

3. Ifjúsági napok (1 db)

Az ifjúság közösségfejlesztő programja

4. Rákóczifalvi témanap (1 db)

5-6. Kis tudósok – ismerjük meg környezetünket másképpen (2 db)

Játékos formában ismerkednek az óvodások a környezeti neveléssel.

 

Vetélkedő:

  1. 8 órás vetélkedő (1 db)

A vetélkedő a kreativitás, ügyesség, a logika jegyében zajlik 8 órán keresztül általános iskolás korú gyermekek számára.

 

Költségcsoportjai:

-          projektmenedzsment munkabére

-          szakmai megvalósítók megbízási díjai illetve vállalkozói díja

-          eszközbeszerzés költségei

-          általános költségek (irodaszer)

-          szakmai anyagok költsége

-          célcsoport költségei (táborok teljes ellátása)

-          nyilvánossággal kapcsolatos költségek

 

Fenntartási kötelezettsége: 2013. október 10 – 2018. október 10. között a projektben együttműködő intézményekben évente egy-egy tanórán kívüli tevékenység (szakkör, témanap stb.) vállalása a fenntartásra vonatkozó indikátorok megtartásával. Továbbá a projektből beszerzett eszközök megtartása.

Szandaszőlősi Művelődési Ház © 2014 Frontier Theme