Szandaszőlősi Művelődési Ház

Üdvözöljük kedves Látogatóinkat!

Álláslehetőség

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

        a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szandaszőlősi Művelődési Ház Tagintézmény

közművelődési szakember II.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5008 Szolnok, Gorkij utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendezvényszervezés, ismeretterjesztő programok szervezése, kiállítások rendezése, gyermek- és ifjúsági programok szervezése, pályázatírás, művelődő közösségek tevékenységének szervezése, civil társadalom összefogása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, andragógus – művelődésszervező / művelődésszervező szakos diploma,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Büntetelen előélet -érvényes erkölcsi bizonyítvány

§         Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Művelődési házban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Rendezvényszervezőként egyéb helyen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű kommunikációs képesség,

§         Kiváló szintű rendszerszemlélet,

§         Csapatban való együttdolgozás képessége,

§         Önálló munkavégzés,

§         Precizitás, pontosság,

§         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

§         Kiváló szintű rugalmasság,

§         Gyors és önálló problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Europass önéletrajz

§         Motivációs levél

§         Oklevélmásolat csak a személyes interjún

§         Érvényes erkölcsi bizonyítvány femutatása a munkakezdés feltétele

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításáshoz, továbbításához (3.személlyel közléséhez)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: köigállás/262-2/2013 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II..

§         Elektronikus úton Kiss Edit részére a szandamuvhaz01@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ef5f7ijvc3

Updated: 2014-10-30 — 11:35
Szandaszőlősi Művelődési Ház © 2014 Frontier Theme